De Vrijmetselarij vormt een methode waarin voortdurend gestreefd wordt naar ontwikkeling van geest en bewustwording.

We trachten u met onze website onverbloemd te voorzien van een bonte verzameling informatie over de Vrijmetselarij in het algemeen en onze loge in het bijzonder.

We hopen dat u op onze website zult vinden wat u zoekt. Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat van onze loge. De gegevens daarvoor zijn op de informatie pagina te vinden.

Vrijmetselarij in het algemeen

Alhoewel vaak geduid als een illuster gezelschap dat achter de schermen ‘aan de touwtjes trekt’, is de vrijmetselarij feitelijk niets meer dan een vereniging van doorgaans mannen, die samen, onafhankelijk van politieke of religieuze beweging, zelfstandig zoeken naar een zinvolle invulling van hun bestaan.

Een belangrijk credo binnen de vrijmetselarij is het Ken U Zelve. Het zelfstandig opdoen van kennis, wijsheid en ervaring is een voortdurend proces, waarbij niet zozeer het ‘eindpunt’ maar juist het streven naar persoonlijke groei de drijfveer vormt.


De Vrijmetselaar leert om bewuster in de samenleving te functioneren in het besef dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat besef valt voor ieder mens anders in te vullen en duiden wij als zodanig als: ‘de Opperbouwmeester des Heelals’. Dat lijkt op religiositeit maar de Vrijmetselarij is in tegenstelling tot een godsdienst niet omschreven door dogma’s.

Vrijmetselaren geven elk een eigen invulling aan de inhoud van datgene wat ze ervaren. Vrijmetselaren arbeiden samen in kleine groepen die loges genoemd worden en vergelijken in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen hun ideeen en ervaringen met elkaar. Compareren noemen wij dat. De leden van een loge ervaren vaak een hechte band en spreken elkaar aan met het woord ‘Broeder’.

Er is op het internet buitengewoon veel te vinden over de Vrijmetselarij. Als u meer informatie over de Vrijmetselarij zoekt is zowel onze artikelen afdeling als de rest van het internet een bruikbare bron.

Boven dat alles kunt u op onze website ons jaarprogramma inzien. De werktafel (zoals wij ons programma noemen) is in te zien via http://www.logelaforce.nl/werktafel/.

“Als je de tocht aanvaardt, wens dan dat de weg lang mag zijn.” K.P. Kavafis